Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hair Axent kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Hair Axent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adres

WAAROM HAIR AXENT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Hair Axent verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hair Axent uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

HOE LANG HAIR AXENT GEGEVENS BEWAART

Hair Axent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Hair Axent verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Hair Axent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. 
Hair Axent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jessica_hairaxent@hotmail.comHair Axent zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hair Axent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hair Axent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hair Axent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hair Axent op via jessica_hairaxent@hotmail.com.

www.hairaxent.be is een website van Hair Axent.

Hair Axent is als volgt te bereiken:

Adres: Nieuwstraat 44, 1570 Galmaarden

Ondernemingsnummer: BE 0826 958 652

Telefoon: 0493 15 66 95

E-mailadres: jessica_hairaxent@hotmail.com

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).